O lesné bohatstvo Slovenska sa musí starať samostatné ministerstvo, tvrdia odborníci

Takéto ministerstvo musí podľa platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska garantovať zabezpečovanie priaznivého stavu lesného bohatstva a jeho multifunkčné využívanie pre všetkých obyvateľov SR a EÚ.
Takéto ministerstvo by malo podľa platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska v kompetencii starostlivosť o lesy, starostlivosť o ochranu prírody a riadenie využívania surovín a produktov z lesa. „Súčasne by bolo vhodné priradiť do tohto ministerstva aj starostlivosť o vodné hospodárstvo, pretože odvetvia, súvisiace s lesom a prírodou, sú úzko prepojené aj s vodným hospodárstvom a vzájomne sa významným spôsobom ovplyvňujú,“ uviedol to v stanovisku platformy k návrhu SaS presunúť novelou tzv. kompetenčného zákona agendu lesného hospodárstva spod rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia hovorca platformy Jozef Marko. Návrh SaS minulý týždeň v NR SR neprešiel do druhého čítania.

„Lesy a lesníctvo obsahuje v sebe viaceré protirečenia. Lesy sú dôležitou zložkou životného prostredia a zároveň aj výrobným faktorom. Sú obnoviteľným prírodným zdrojom, ale aj všeobecne uznávané ako hlavný ekologicko-stabilizačný prvok v krajine. S vodou tvoria lesy strategické prírodné bohatstvo SR. Väčšina z nich je v súkromnom vlastníctve a súčasne sú predmetom verejného záujmu. Odborná platforma preto presadzuje jednotné riadenie starostlivosti o lesné bohatstvo štátu, ktoré musí zastrešovať samostatné ministerstvo,“ uviedol hovorca platformy Jozef Marko.

V tomto kontexte musí takéto ministerstvo podľa platformy garantovať zabezpečovanie priaznivého stavu lesného bohatstva a jeho multifunkčné využívanie pre všetkých obyvateľov SR a EÚ. „Súbežne musí garantovať aj napĺňanie princípov ochrany prírody. V rovnakom rozsahu musí zabezpečiť ochranu a využitie podzemných a povrchových vôd. A v neposlednom rade musí garantovať produkciu dreva ako trvalo sa obnovujúcej, ekologickej suroviny, implementáciu princípov zelenej ekonomiky a podporu výrobkov z dreva,“ doplnil Marko. K tomuto riadiacemu mechanizmu je podľa platformy nutné vybudovať adekvátny systém efektívnej a prísnej, ale najmä jednotnej štátnej správy, ktorý funguje vo viacerých krajinách.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k návrhu SaS presunúť agendu lesného hospodárstva spod rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia uviedlo, že sa mu po sedemnástich rokoch podarilo presadiť prelomovú novelu zákona o lesoch, ktorá je spolu s novelou zákona o ochrane prírody významným posunom v starostlivosti o lesy a ich ochranu. „Zákon definuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Novela tiež sprísňuje podmienky náhodnej ťažby, čím sa znemožňuje zneužívanie tohto inštitútu. Zároveň sa ustanovuje ochrana pralesov ako významných lesníckych miest a ako prvý predpis definuje aj možnosti a podmienky bezzásahového územia,“ uviedol v reakcii pre agentúru SITA štátny radca na MPRV Michal Feik.

Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska je novovzniknutá odborná platforma, zameraná na zlepšenie stavu slovenských lesov a na podporu trvalo udržateľného, polyfunkčného využívania lesa, vrátane trvalo udržateľného rozvoja odvetví, využívajúcich jedinečné prírodné lesné bohatstvo Slovenska. Predstaviteľmi platformy sú zástupcovia PEFC Slovensko, Odborového zväzu drevo, lesy, voda, š. p. Lesy SR, Vojenských lesov a majetkov, š. p., Slovenskej lesníckej komory, Zväzu spracovateľov dreva SR, Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá zahŕňa Úniu regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Združenie obecných lesov Slovenska, Úniu diecéznych lesov a Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja.


Prilozi autora SITA
Možda će Vas interesirati
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.