Američka balzamasta jela

Vrsta drveta : Američka balzamasta jela
Engleski naziv : Balsam fir
Alternativni naziv :
Botanički naziv : Abies balsamea
Tip : Meko drvo
Veličina drveda / Visina : 12 - 20 m
Stablo / Promjer : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Kanada, Sjedinjene Američke Države
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.33
Specifična težina (12% MC) : 0,40
Janka Tvrdoća : 1780 lbf
Modul pucanja : 60,7 MPa
Modul elastičnosti : 9,57 GPa
Mehanička otpornosz : 34,5 MPa
Skupljanje : Radial : 2,9%
Tangential : 6,9%
Volumetric : 11,2%
T/R Ratio : 2,4
m³/BDU : 3,30
m³/BDMT : 3,03
Ton/BDU : 3,14
Tonne/BDU : 2,85
Tonne/BDMT : 2,62
Oglašavanje