Japanska tisa

Vrsta drveta : Japanska tisa
Engleski naziv : Japanese Yew
Alternativni naziv : Spreading yew
Botanički naziv : Taxus cuspidata
Tip : Meko drvo
Veličina drveda / Visina : m
Stablo / Promjer : m
Lokalitet : Kina, Japan, Severna Koreja, Južna Koreja, Ruska Federacija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.474
Specifična težina (12% MC) :
Janka Tvrdoća : lbf
Modul pucanja : MPa
Modul elastičnosti : GPa
Mehanička otpornosz : MPa
Skupljanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :