Klen

Vrsta drveta : Klen
Engleski naziv : Field maple
Alternativni naziv : Hedge maple
Botanički naziv : Acer campestre
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 15 - 20 m
Stablo / Promjer : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Evropa
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.525
Specifična težina (12% MC) : 0,69
Janka Tvrdoća : 5110 lbf
Modul pucanja : 123,0 MPa
Modul elastičnosti : 11,80 GPa
Mehanička otpornosz : MPa
Skupljanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :