Aljaska breza

Vrsta drveta : Aljaska breza
Engleski naziv : Alaska paper birch
Alternativni naziv : Alaska birch, Resin birch
Botanički naziv : Betula neoalaskana
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 15 - 20 m
Stablo / Promjer : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Kanada
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.53
Specifična težina (12% MC) : 0,66
Janka Tvrdoća : 3690 lbf
Modul pucanja : 93,8 MPa
Modul elastičnosti : 13,10 GPa
Mehanička otpornosz : 51,4 MPa
Skupljanje : Radial : 6,5%
Tangential : 9,9%
Volumetric : 16,7%
T/R Ratio : 1,5
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :