Obična breza

Vrsta drveta : Obična breza
Engleski naziv : European birch
Alternativni naziv : Silver birch, European white birch
Botanički naziv : Betula pendula
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 20 - 30 m
Stablo / Promjer : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.525
Specifična težina (12% MC) : 0,66
Janka Tvrdoća : 5360 lbf
Modul pucanja : 114,3 MPa
Modul elastičnosti : 13,96 GPa
Mehanička otpornosz : MPa
Skupljanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :