Maljava breza

Vrsta drveta : Maljava breza
Engleski naziv : Downy birch
Alternativni naziv : White birch, Mountain birch
Botanički naziv : Betula pubescens
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 10 - 20 m
Stablo / Promjer : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.505
Specifična težina (12% MC) : 0,64
Janka Tvrdoća : 4140 lbf
Modul pucanja : 122,5 MPa
Modul elastičnosti : 12,03 GPa
Mehanička otpornosz : MPa
Skupljanje : Radial : 6,0%
Tangential : 10,0%
Volumetric : 16,0%
T/R Ratio : 1,7
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :