Srcolisna katalpa

Vrsta drveta : Srcolisna katalpa
Engleski naziv : Northern catalpa
Alternativni naziv : Hardy catalpa, Western catalpa, Cigar tree, Catawba-tree
Botanički naziv : Catalpa speciosa
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 15 - 30 m
Stablo / Promjer : 0,6 - 1,2 m
Lokalitet : Sjedinjene Američke Države, Severna Amerika
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.38
Specifična težina (12% MC) : 0,46
Janka Tvrdoća : 2450 lbf
Modul pucanja : 64,8 MPa
Modul elastičnosti : 8,35 GPa
Mehanička otpornosz : 18,9 MPa
Skupljanje : Radial : 2,5%
Tangential : 4,9%
Volumetric : 7,3%
T/R Ratio : 2,0
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Možda će Vas interesirati
Oglašavanje