Beli jasen

Vrsta drveta : Beli jasen
Engleski naziv : European ash
Alternativni naziv : Ash, Common ash
Botanički naziv : Fraxinus excelsior
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 20 - 35 m
Stablo / Promjer : 1 - 2 m
Lokalitet : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.56
Specifična težina (12% MC) : 0,68
Janka Tvrdoća : 6580 lbf
Modul pucanja : 103,6 MPa
Modul elastičnosti : 12,31 GPa
Mehanička otpornosz : 51,0 MPa
Skupljanje : Radial : 5,7%
Tangential : 9,6%
Volumetric : 15,3%
T/R Ratio : 1,7
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Oglašavanje