Krupnocvetna magnolija

Vrsta drveta : Krupnocvetna magnolija
Engleski naziv : Southern magnolia
Alternativni naziv : Bull bay
Botanički naziv : Magnolia grandiflora
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 15 - 24 m
Stablo / Promjer : 0,6 - 1 m
Lokalitet : Sjedinjene Američke Države
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.46
Specifična težina (12% MC) : 0,56
Janka Tvrdoća : 4540 lbf
Modul pucanja : 77,2 MPa
Modul elastičnosti : 9,66 GPa
Mehanička otpornosz : 37,7 MPa
Skupljanje : Radial : 5,4%
Tangential : 6,6%
Volumetric : 12,3%
T/R Ratio : 1,2
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :