Balkanski kitnjak

Vrsta drveta : Balkanski kitnjak
Engleski naziv : Balkanic durmast oak
Alternativni naziv : Durmast oak
Botanički naziv : Quercus dalechampii
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : m
Stablo / Promjer : m
Lokalitet : Evropa
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina :
Specifična težina (12% MC) :
Janka Tvrdoća : lbf
Modul pucanja : MPa
Modul elastičnosti : GPa
Mehanička otpornosz : MPa
Skupljanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :