Kelogov hrast

Vrsta drveta : Kelogov hrast
Engleski naziv : California Black oak
Alternativni naziv : Kellogg oak
Botanički naziv : Quercus kelloggii
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 20 - 25 m
Stablo / Promjer : 1 - 1,2 m
Lokalitet : Severna Amerika
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.51
Specifična težina (12% MC) : 0,64
Janka Tvrdoća : 4890 lbf
Modul pucanja : 60,0 MPa
Modul elastičnosti : 6,83 GPa
Mehanička otpornosz : MPa
Skupljanje : Radial : 3,6%
Tangential : 6,6%
Volumetric : 10,2%
T/R Ratio : 1,8
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :