Vrba pećinarka

Vrsta drveta : Vrba pećinarka
Engleski naziv : Dwarf willow
Alternativni naziv :
Botanički naziv : Salix retusa
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : m
Stablo / Promjer : m
Lokalitet : Evropa
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.36
Specifična težina (12% MC) :
Janka Tvrdoća : lbf
Modul pucanja : MPa
Modul elastičnosti : GPa
Mehanička otpornosz : MPa
Skupljanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :