Holandski brest

Vrsta drveta : Holandski brest
Engleski naziv : Dutch elm
Alternativni naziv : Hollandica
Botanički naziv : Ulmus hollandica Major
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 25 - 35 m
Stablo / Promjer : 1 - 1,5 m
Lokalitet : Evropa
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.43
Specifična težina (12% MC) : 0,63
Janka Tvrdoća : 3790 lbf
Modul pucanja : 68,7 MPa
Modul elastičnosti : 7,52 GPa
Mehanička otpornosz : 32,0 MPa
Skupljanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :