Engleski brest

Vrsta drveta : Engleski brest
Engleski naziv : English elm
Alternativni naziv : Carpathian elm
Botanički naziv : Ulmus procera
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 25 - 35 m
Stablo / Promjer : 1 - 2 m
Lokalitet : Evropa
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.442
Specifična težina (12% MC) :
Janka Tvrdoća : 3580 lbf
Modul pucanja : 62,0 MPa
Modul elastičnosti : 7,23 GPa
Mehanička otpornosz : 31,3 MPa
Skupljanje : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :