Pravi abonos

Vrsta drveta : Pravi abonos
Engleski naziv : Ceylon Ebony
Alternativni naziv : India ebony, Ebony, East indian ebony
Botanički naziv : Diospyros ebenum
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 15 m
Stablo / Promjer : 0,3 - 0,6 m
Lokalitet : Indija, Sri Lanka
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.74
Specifična težina (12% MC) : 0,91
Janka Tvrdoća : 10790 lbf
Modul pucanja : 128,6 MPa
Modul elastičnosti : 14,07 GPa
Mehanička otpornosz : 63,5 MPa
Skupljanje : Radial : 5,4%
Tangential : 8,8%
Volumetric : 14,3%
T/R Ratio : 1,6
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :