AGRO: Agroministri vo formáte V4+5 podpísali v Prahe deklaráciu o lesoch a klimatických zmenách

Slovenský agrosektor považuje za potrebné zabezpečiť vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia ďalšiu finančnú podporu lesov a lesníctva v členských štátoch EÚ, minimálne na takej úrovni, ako je tomu v aktuálnom programovom období CAP.
Predmetom spoločného rokovania bola aj téma budúcej podoby spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), súčasných problémov lesníctva a agro-lesníctva vrátane potenciálu pre rozvoj biohospodárstva a téma Afrického moru ošípaných (AMO). Informovalo o tom ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Prijatá spoločná deklarácia o lesoch, trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov a prispôsobení sa zmene klímy, odráža hlavné výzvy pre odvetvie lesného hospodárstva a najdôležitejšie témy, ktoré ministri vzniesli počas stretnutia v Prahe. „Lesy, ich ochrana a trvalo udržateľné využívanie, dnes čelia mnohým výzvam. Patria k nim na jednej strane nepriaznivé účinky klimatickej zmeny vrátane častejšieho výskytu a väčšej intenzity pôsobenia škodlivých činiteľov a na druhej strane, rastúce rôznorodé požiadavky a očakávania spoločnosti, čo vyvíja značný tlak na lesné zdroje a ich využívanie. Otázka ochrany lesov vrátane adaptácie na klimatickú zmenu a riešenia podkôrnikovej kalamity, je výrazne dôležitou témou, ktorú nemôžeme podceňovať,“ zdôraznila na rokovaní ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Ministerka Matečná vníma diskusiu v rozšírenom formáte V4 ako vhodnú platformu k presadeniu spoločných pozícií a potrieb, naviazaných na spoločný región. "Spolupráca pri finalizácií podmienok v rámci novej CAP je pre Slovensko mimoriadne dôležitá,“ povedala Gabriela Matečná. Slovenská republika považuje podľa agrosektoru za potrebné, aj v kontexte budúcej CAP, zabezpečiť vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia ďalšiu finančnú podporu lesov a lesníctva v členských štátoch, minimálne na takej úrovni, ako je tomu v aktuálnom programovom období. "Bez adekvátnej finančnej podpory, nie je možné dosiahnuť adekvátne riešenia otázky klimatickej zmeny. Lesy a lesnícky sektor pritom zohrávajú zásadnú a jedinečnú úlohu v boji proti klimatickej zmene," uviedol slovenský agrorezort.

Záverom stretnutia rezonovala téma Afrického moru ošípaných, ktorý v relatívne krátkom čase zasiahol veľkú časť územia Európy. V Prahe bola zdôraznená potreba náležitého financovania a potreba pokrytia nákladov na eradikáciu ochorenia. „Krajiny postihnuté prípadmi AMO by mali mať nielen možnosť spoľahnúť sa na finančnú podporu EÚ, ale mali by tiež povinne uplatňovať spoľahlivé, jednotne stanovené a predtým testované postupy boja proti tomuto vírusu, v záujme minimalizovať a dokonca až úplne zastaviť jeho šírenie. Všetci si musia uvedomiť, že opatrenia prijaté v jednej krajine, chránia zvyšné územie EÚ bez výskytu AMO, a preto sa nepriamo týkajú všetkých členských štátov EÚ,“ uzavrela Matečná.


Prilozi autora SITA
Možda će Vas interesirati
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.