Registracija novih korisnika Usluge portala su uglavnom namenjene korporativnim korisnicima, a ne fizičkim licima.

Isprobajte naše usluge besplatno!

DEMO (Uzorak)

Ulaz
Podatci za prijavljivanje
E-mail kompanije
Lozinka za prijavljivanje Samo latinični znakovi (A-Z, a-z, 0-9)
Kontaktne informacije
Naziv firme Samo latinični znakovi (A-Z, a-z, 0-9)
Adresa Npr.: Balkanska 123
Grad Npr.: Beograd
Poštanski broj Npr.: 11000
Država Izaberite zemlju / lokaciju gde je sedište Vaše firme
Kontaktna osoba Npr.: Dragana Stojanović
Telefon/mobilni telefon Format: +381 12 345 67890
PIB Npr.: RS 123456789
Kupon
Molimo, unesite ispravnu šifru kupona.

Registracija novih korisnika

Korisnički program
Odaberite korisnički program
BASIC

6
EUR

mesečno Godišnja naplata
CLASSIC

16
EUR

mesečno Godišnja naplata
PREMIUM

33
EUR

mesečno Godišnja naplata
STARTER

8
EUR

mesečno Mesečna naplata
Oglašavanje Timberpolis
  • Oglasi
  • Rezerve
  • Katalog mašina za obradu drva
max. 25 max. 50 neograničeno max. 3
Tekstualni oglasi

Oglasi

max. 25 max. 50 neograničeno max. 3
Mobilna aplikacija

Instalacije

max. 2 max. 5 max. 10 max. 1
Planovi rezanja

Poslovi

max. 25 max. 500 max. 5000 max. 2
Zaliha - Zapisi

Dokumenti

max. 200 neograničeno neograničeno max. 20
Databaza firmi
max. 10 neograničeno
Video salon max. 5 neograničeno
Letci, Brošure, katalozi max. 5 neograničeno
Kalendar događaja max. 5 neograničeno
/ Članci neograničeno
Reklamna kampanja Popust 10%
Korisnik koji je u postupku registracije ovim potvrđuje da razume i saglasan je s Uslovima korišćenja na engleskom jeziku
Potpun tekst USLOVA KORIŠĆENJA