Planovi rezanja

Alat za optimizaciju planova rezanja

Generiranje popisanih komada
Procjene troškova
Potrošnja materijala
Prenos podataka o optimizovanim planovima rezanja na mobilnu aplikaciju