Zaliha - Zapisi
Inventar na zalihama
Zapisi
Automatski prenos podataka za naknadno uređivanje i štampu
Uređaj za snimanje
Profesionalni uređaj za terensko snimanje za beleženje drva i drvnog materijala

Zaliha - Zapisi


Zapisi o zalihama za drvo i drvenu građu

Zaliha
Upravljanje zalihama
Inventar na zalihama
Više informacija
Zapisi
Podaci i zapisi iz mobilne aplikacije
Više informacija
Formulari
Faktura, Obaveštenje o primitku pošiljke, Redosled nabavke, CMR …
Više informacija

Zaliha


Upravljanje zalihama

Pregled


Inventar na zalihama
Pregled
Rezana gradja
Trupci / balvani
Rezana gradja
Trupci / balvani

Zapisi
Formulari za drvoprerađivače


Dokumenti za drvoprerađivače na jednom mestu
Spremni formulari za brzo uređivanje i štampu
Korišćenje pripremljenih predložaka za spremanje zapisa iz kalkulatora
Faktura Obaveštenje o primitku pošiljke Redosled nabavke CMR
Isprobajte naše usluge besplatno!Pregledajte naše usluge bez registracije
Demo