Libanski kedar

Vrsta drveta : Libanski kedar
Engleski naziv : Lebanon cedar
Alternativni naziv : Cedar of Lebanon (Cedrus libani subsp. libani), Turkish cedar / Taurus cedar (Cedrus libani subsp. stenocoma)
Botanički naziv : Cedrus libani
Tip : Meko drvo
Veličina drveda / Visina : 30 - 40 m
Stablo / Promjer : 1,5 - 2,1 m
Lokalitet : Izrael, Liban, Sirija, Turska
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.41
Specifična težina (12% MC) : 0,51
Janka Tvrdoća : 3670 lbf
Modul pucanja : 82,0 MPa
Modul elastičnosti : 10,10 GPa
Mehanička otpornosz : 42,0 MPa
Skupljanje : Radial : 4,1%
Tangential : 6,0%
Volumetric : 10,1%
T/R Ratio : 1,5
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Možda će Vas interesirati