Obična tisa

Vrsta drveta : Obična tisa
Engleski naziv : English yew
Alternativni naziv : European yew
Botanički naziv : Taxus baccata
Tip : Meko drvo
Veličina drveda / Visina : 10 - 20 m
Stablo / Promjer : 1 - 1,5 m
Lokalitet : Evropa, Afrika, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.551
Specifična težina (12% MC) : 0,67
Janka Tvrdoća : 6760 lbf
Modul pucanja : 104,8 MPa
Modul elastičnosti : 9,10 GPa
Mehanička otpornosz : 55,9 MPa
Skupljanje : Radial : 3,0%
Tangential : 5,2%
Volumetric : 8,2%
T/R Ratio : 1,7
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :