Evropska lipa

Vrsta drveta : Evropska lipa
Engleski naziv : European lime
Alternativni naziv : Common Lime, Common Linden
Botanički naziv : Tilia x europaea
Tip : Meko drvo
Veličina drveda / Visina : 20 - 40 m
Stablo / Promjer : 1,5 - 2 m
Lokalitet : Evropa
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.42
Specifična težina (12% MC) : 0,53
Janka Tvrdoća : 3100 lbf
Modul pucanja : 85,4 MPa
Modul elastičnosti : 11,71 GPa
Mehanička otpornosz : 44,8 MPa
Skupljanje : Radial : 5,0%
Tangential : 7,5%
Volumetric : 12,0%
T/R Ratio : 1,5
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :