Jasika / trepetljika

Vrsta drveta : Jasika / trepetljika
Engleski naziv : European aspen
Alternativni naziv : Eurasian aspen, Quaking aspen
Botanički naziv : Populus tremula
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 15 - 20 m
Stablo / Promjer : 0.6 - 1 m
Lokalitet : Evropa, Azija
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.387
Specifična težina (12% MC) : 0.45
Janka Tvrdoća : 1560 lbf
Modul pucanja : 57.9 MPa
Modul elastičnosti : 8.14 GPa
Mehanička otpornosz : 29.3 MPa
Skupljanje : Radial : 3.5%
Tangential : 6.7%
Volumetric : 11.5%
T/R Ratio : 1.9
m³/BDU : 2.79
m³/BDMT : 2.56
Ton/BDU : 2.91
Tonne/BDU : 2.64
Tonne/BDMT : 2.42