Beli hrast

Vrsta drveta : Beli hrast
Engleski naziv : White oak
Alternativni naziv : American white oak
Botanički naziv : Quercus alba
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 20 - 25 m
Stablo / Promjer : 1 - 1,2 m
Lokalitet : Severna Amerika
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.60
Specifična težina (12% MC) : 0,81
Janka Tvrdoća : 6000 lbf
Modul pucanja : 104,8 MPa
Modul elastičnosti : 12,30 GPa
Mehanička otpornosz : 51,3 MPa
Skupljanje : Radial : 5,6%
Tangential : 10,5%
Volumetric : 16,3%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU : 1,70
m³/BDMT : 1,56
Ton/BDU : 2,22
Tonne/BDU : 2,02
Tonne/BDMT : 1,85