Crna vrba

Vrsta drveta : Crna vrba
Engleski naziv : Black willow
Alternativni naziv :
Botanički naziv : Salix nigra
Tip : Tvrdo drvo
Veličina drveda / Visina : 20 - 30 m
Stablo / Promjer : 0,6 - 1,0 m
Lokalitet :
Više informacija : Wikipedia
Specifična težina : 0.36
Specifična težina (12% MC) : 0,42
Janka Tvrdoća : 1920 lbf
Modul pucanja : 53,8 MPa
Modul elastičnosti : 6,97 GPa
Mehanička otpornosz : 28,3 MPa
Skupljanje : Radial : 3,3%
Tangential : 8,7%
Volumetric : 13,9%
T/R Ratio : 2,6
m³/BDU : 3,20
m³/BDMT : 2,94
Ton/BDU : 3,17
Tonne/BDU : 2,87
Tonne/BDMT : 2,64